Đá mắt mèo (Opal)

Đá mắt mèo (Opal) là một chất rắn vô định hình có thành phần chính là silica (SiO 2 · n H 2 O); hàm lượng nước có thể dao động từ 3 đến 21% tính theo trọng lượng, nhưng thường ở mức từ 6 đến 10%. Do tính chất vô định hình của nó, nó được […]

Tinh thể

Một tinh thể hoặc tinh thể kết tinh là một vật liệu rắn có các thành phần (như các nguyên tử , các phân tử hoặc ion ) được sắp xếp theo một cấu trúc cực nhỏ có trật tự, tạo thành mạng lưới tinh thể trải dài theo mọi hướng. Ngoài ra, các tinh […]

Đá Obsidian

Đá Obsidian còn gọi là đá vỏ chai, hắc diện thạch là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mắc ma phun trào. Nó được tạo ra khi dung nham felsic phun trào ra từ núi lửa và nguội lạnh nhanh nên bên trong nó có các tinh thể […]

Đá mã não

Tên gọi Đá mã não (Agate) –  là một biến thể dạng vi kết tinh của thạch anh (silica), chủ yếu là canxedon, đặc trưng bởi các hạt mịn và màu sáng.  Tên gọi Agat được nhà triết học và nhà tự nhiên học người Hy Lạp Theophrastus đặt, ông đã phát hiện loại đá này dọc theo bờ sông […]